Privacy Beleid

1. INLEIDING

Study Spanish in Spain- aangeboden door Holding Beron B.V. - is een professionele taalbemiddellingsdienst. Op het portaal bieden wij verschillende uitgebreide taaldiensten en programma’s in Spanje aan.

We respecteren jouw privacy en we willen dat je weet wat we doen met de weinige informatie die we verzamelen. Het volgende privacy beleid is opgesteld om je te helpen begrijpen hoe de informatie die je met Spanish in Spain deelt zal worden gebruikt.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle informatie die we verzamelen over onze gebruikers en klanten. We nemen alle passende en redelijke maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacy beleid en onze servicevoorwaarden. Spanish in Spaindeelt, verkoopt of verhuurt persoonlijke informatie die op de website is verzameld niet aan derden voor promotiedoeleinden.

In het geval dat Spanish in Spain wordt samengevoegd, geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, of in geval van faillissement, ontbinding en / of liquidatie, kunnen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers, studenten en klanten, zoals naam en e-mailadres, en alle andere informatie verzameld via onze website of andere diensten, een van de verkochte of overgedragen items zijn. De koper zal de verplichtingen van dit privacy beleid naleven.

Houd er rekening mee dat door het gebruik van de deze site en onze andere diensten, je bevestigt dat dit privacy beleid accepteert. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij zullen eventuele wijzigingen vooraf per e-mail en / of aankondigingen op onze website melden. Als je het niet eens bent met dit privacy beleid, moet je afzien van het gebruik van de website en onze andere diensten. Voortdurend gebruik van de website en elke andere aangeboden dienst betekent dat je het privacy beleid en de aangebrachte updates accepteert.

2. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

2.1 Registratie-informatie. Je hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot onze website. Dit is echter wel noodzakelijk om te registreren op Spanish in Spain om deel te nemen aan virtuele of face-to-face lessen en om andere van onze diensten te gebruiken. Afhankelijk van het type registratie, kan je worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder voor- en achternaam, e-mail, geboortedatum, leeftijd, geslacht, land van verblijf, telefoonnummer en andere informatie.

2.2 Automatische gegevensverzameling. Als je onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, waaronder het type internetbrowser dat je gebruikt, type computer en besturingssysteem, IP-adres, snelheid van de verbinding, domeinnaam van je internetprovider, geografische locatie van waar je toegang krijgt tot onze diensten en / of enige website of advertentie van waaruit je bent verbonden met de website. Door een tablet of "smartphone" te gebruiken om toegang te krijgen tot onze service, kunnen we verzamelen en op afstand opslaan op uw apparaat en / of één of meer "apparaat-ID's" op je mobiele apparaat opslaan. Deze apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden die jemobiele apparaat uniek identificeren. Nadat aangemelding kunnen we ook informatie verzamelen over je surfgedrag op van onze website, zoals de pagina's die je hebt bezocht, de zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd en hoe lang je op de website was.

2.3 Cookies. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten die een website voor registratiedoeleinden naar de harde schijf van je computer overbrengt en die ons in staat stellen verkeerspatronen op onze website te analyseren. Dit geeft ons informatie over gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren. Zie voor meer informatie: Cookie policy | Spanish in Spain (studyspanishinspain.org)

2.4 Reviews. Spanish in Spain kan getuigenissen van klanten publiceren op onze website, op sociale netwerken, en deze reviews kunnen ook worden gebruikt in onze algemene advertenties. Deze getuigenissen zulle nooit bevatten. Door de Servicevoorwaarden te accepteren, geef je toestemming aan Spanish in Spain om een getuigenis of mening te publiceren, inclusief opmerkingen en je voornaam We stellen getuigenissen enorm op prijs en zullen deze altijd met de nodige privacy behandelen. Uiteraard zullen nooit adres of telefoon nummers aan andere worden verstrekt noch andere privacy gevoelige gegevens.

3. WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?

3.1 Algemeen. Je gegevens kunnen worden gebruikt om ons te helpen onze website en onze andere diensten te verbeteren. Het is ook mogelijk dat deze informatie voor verschillende doeleinden op niet-persoonlijke basis wordt gedeeld met inhoud providers en andere entiteiten. Deze informatie kan demografische en gebruiksgegevens bevatten, maar geen persoonlijke informatie.

3.2 Administratie. Om je op de hoogte te houden van onze diensten, kunnen we e-mails en aankondigingen sturen die nodig zijn voor het beheer van onze website en andere diensten. Zoals het laatste nieuws en speciale aanbiedingen van Study Spanish in Spain of onze partnersites.

3.3 Derden. Study Spanish in Spain kan overeenkomsten sluiten met derden die diensten verlenen die onder meer websitehosting en gegevensanalyse omvatten. Persoonlijke gegevens kunnen alleen worden gedeeld als dit nodig is voor het verlenen van de dienst. Spanish in Spainbehoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie vrij te geven aan derden wanneer dit wettelijk vereist is, te reageren op een noodgeval en onze Servicevoorwaarden af te dwingen.

4. VEILIGHEID

4.1 Geen Enkel Systeem is Ondoordringbaar. We gebruiken redelijke beveiligingsmethoden om de gegevens te beschermen die zich op de servers bevinden die onze website en CRM-systemen hosten. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar en we kunnen de veiligheid van onze servers en systemen niet garanderen.

4.2 Security-Socket-Layer ("SSL"). Wanneer je ons vertrouwelijke informatie verstrekt (zoals creditcardnummers), nemen wij en onze externe partners alle redelijke en passende maatregelen om je informatie te beschermen en een veilige verbinding met je webbrowser tot stand te brengen met behulp van industriestandaard technologie die bekend staat als Socket-Layer security ("SSL") om de overdracht van betalingsinformatie te beschermen.

5. MINDERJARIGEN

5.1 Kinderen. In toepassing van de bepalingen van wet 29733 Wet bescherming persoonsgegevens, en de S.D. 003-2013-JUS, vragen we geen persoonlijke informatie van iemand jonger dan dertien (13) zonder de toestemming van hun ouders of voogden. Iedereen die ons persoonlijke informatie verstrekt, verklaart dat ze minstens 13 jaar oud zijn. Spanish in Spain bewaart niet bewust informatie over iemand jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders.

5.2 Adolescenten: ouder dan 14 jaar en jonger dan 18 jaar. In toepassing van de bepalingen van wet 29733 Wet bescherming persoonsgegevens, en de S.D. 003-2013-JUS, en in het bijzonder in artikel 28 van DS003-2013-JUS, moeten minderjarigen hun toestemming als eigenaar van hun gegevens tot uitdrukking brengen en uitdrukkelijk en ondubbelzinnig en voor onbepaalde tijd autoriseren dat hun persoonlijke gegevens worden behandeld, opgeslagen, gesystematiseerd en gebruikt.

5.3 Intrekking van toestemming. Ouders en / of wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun toestemming op elk moment intrekken. Ouders kunnen ook vragen dat we persoonlijke informatie die we hebben verzameld in verband met hun kind uit onze administratie verwijderen. Houd er rekening mee dat een verzoek om gegevensrecords te verwijderen zal resulteren in de annulering van het gebruikersaccount.

5.4 Informatie die onverenigbaar is met dit beleid. Als we persoonlijke informatie van een kind verzamelen, bewaren we die informatie slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om toegang te verlenen tot onze diensten en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die vereist zijn door de huidige wetgeving. Mochten we ontdekken dat we informatie van een kind hebben verzameld op een manier die niet in overeenstemming is met de vereisten van de wet, zullen we dergelijke informatie direct verwijderen.